Help ons de relatie tussen vroegere ervaringen en stemmen horen beter te begrijpen


 

Stemmen horen

Stemmen horen is een ervaring waarbij een persoon een stem waarneemt die andere mensen niet kunnen waarnemen. Sommige mensen horen deze stemmen in hun hoofd, andere mensen buiten zichzelf. Mensen kunnen stemmen horen om allerlei redenen. Sommige stemmenhoorders hebben psychische klachten naast of door hun stemmen, anderen juist niet. De stemmen kunnen soms worden ervaren als vervelend, maar ook als steunend of neutraal. Stemmen horen is daarnaast ook niet ongewoon. De schatting is dat zo’n 10 % van de bevolking stemmen hoort op enig moment in hun leven.

 

Wat is het doel van dit onderzoek?

Het doel van dit onderzoek is om meer zicht te krijgen op rol van stemmen in het leven van stemmenhoorders. We zijn dan met name geïnteresseerd in de inhoud van de stemmen. We weten op basis van onderzoek dat stemmen vaak een relatie hebben met ervaringen uit het verleden en dat de betekenis hier vaker mee samenhangt. Die relatie zouden we graag beter willen begrijpen. Ons idee is dat opvattingen en gevoelens die stemmenhoorders over zichzelf hebben een belangrijke tussenstap speelt in deze relatie. Het doel van het onderzoek is dan ook om deze factoren in kaart te brengen om zodoende de inhoud van de stemmen nog beter te kunnen begrijpen. De factoren die in kaart gebracht worden in het onderzoek zijn: de inhoud van de stemmen, de opvattingen en gevoelens over uzelf en nare ervaringen die u mogelijk heeft meegemaakt tijdens uw jeugd.

 

Wat moet ik doen tijdens het onderzoek?

Het onderzoek bestaat uit het beantwoorden van online vragenlijst. U zult in eerste instantie een aantal vragen krijgen over uw ervaringen met het horen van stemmen om te kijken of u in aanmerking komt voor deelname aan het onderzoek. Wanneer dit het geval is krijgt u een aantal vragenlijsten voorgelegd die zich richten op uw ervaring met stemmen horen, vervreemdingsgevoelens en nare ervaringen in de jeugd. Ook zal u gevraagd worden om van een aantal uitspraken over uzelf en uw stemmen te beoordelen. Het invullen van de vragenlijsten zal ongeveer 60 minuten in beslag nemen.

 

Risico’s van deelname
Er zijn geen bijzondere risico’s verbonden aan deelname van dit onderzoek. Indien u de deelname aan het onderzoek toch als onprettig ervaart, kunt u altijd stoppen met het onderzoek.

 

Vrijwilligheid van deelname
Uw deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Daarnaast zullen al uw gegevens anoniem verwerkt worden. Als u na het lezen van deze informatie besluit om deel te nemen, ondertekent u de toestemmingsverklaring voor deelname. Ook na het tekenen van dit toestemmingsformulier mag u ten alle tijden uw deelname weer annuleren, zonder dat u hiervoor een verklaring hoeft af te leggen.

 

Verdere informatie en contact

Wanneer u verdere vragen heeft over de studie en de resultaten kunt u contact opnemen met:

 

Geerke van der Meijden, Msc.

info@voicemodeproject.com

 

of het contactformulier invullen.

 

Meedoen?

Klik hier!

 

 

 

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.