Help ons de relatie tussen vroegere ervaringen en stemmen horen beter te begrijpen

 


Onderzoek laat zien dat 10% van de mensen op enig moment in hun leven stemmen hoort. We weten op basis van onderzoek dat stemmen vaker een relatie hebben met (negatieve) ervaringen uit het verleden en dat de inhoud van stemmen hier mee samenhangt. Hoe dit precies werkt is echter nog niet helemaal duidelijk. Ons idee is dat opvattingen en gevoelens die stemmenhoorders over zichzelf hebben mogelijk een belangrijke tussenstap is in deze relatie. Het doel van het onderzoek is dan ook om deze gevoelens en opvattingen in kaart te brengen om zodoende de inhoud van de stemmen nog beter te kunnen begrijpen.  

 

Meedoen aan het onderzoek?

Iedereen die zichzelf als stemmenhoorder beschouwd wordt uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek.

 

Ik wil graag meedoen!